Verzekeringen

Fietsmaatjes Amstelveen heeft een aantal verzekeringen afgesloten om de vrijwilligers en de stichting te behoeden voor de financiële risico’s die men loopt met het bijvoorbeeld gebruik van een duofiets. De volgende verzekeringen zijn door Fietsmaatjes Amstelveen afgesloten:

Vrijwilligersverzekering

De vrijwilligersverzekering is afgesloten door de gemeente Amstelveen en geldt voor alle vrijwilligers in de gemeente dus ook voor de vrijwilligers van Fietsmaatjes Amstelveen.

De dekking van deze verzekering bestaat uit de volgende onderdelen:
• aansprakelijkheid van de vrijwilligers
• aansprakelijkheid van de organisatie
• bestuurdersaansprakelijkheid
• ongevallen
• persoonlijke eigendommen
• rechtsbijstand

Let op: ga eerst na of u de schade kan melden op een eigen verzekering of op een andere verzekering van Fietsmaatjes Amstelveen. Nadat de vrijwilliger het schadeformulier heeft ingevuld, meldt de Gemeente de schade bij Centraal Beheer. Neem hiervoor contact op met de coördinator. De gemeente meldt de schade bij Centraal Beheer. Hun schadebehandelaar neemt contact op met de vrijwilliger of onze organisatie. Als de schade is afgehandeld, melden Centraal Beheer dit zowel aan de vrijwilliger als aan de gemeente.
De link naar de VNG Vrijwilligersverzekering: https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/vrijwilligersverzekering

Fietsverzekering

Voor iedere fiets is een aparte fietsverzekering gesloten.
Omdat diefstal bij deze dure fietsen het grootste risico is en de premie relatief laag is, eist de verzekeraar dat een fiets met 2 sloten wordt vastgezet.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Dit is een aansprakelijkheidsverzekering op naam van Stichting Fietsmaatjes Amstelveen. Er kunnen zich schades voordoen waarbij er geen of onvoldoende dekking is op de vrijwilligersverzekering, daarvoor is deze AVB.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder kun je aansprakelijk gesteld worden (privévermogen bestuurslid) voor bijvoorbeeld verkeerde beleidsbeslissingen, onbehoorlijk bestuur, claims ten gevolge van strengere wet- en regelgeving en zo meer. Deze verzekering dekt alleen vermogensschade. Materiele en/of letselschade is op deze verzekering uitgesloten, dit is dan weer verzekerd op de AVB.