Documenten

Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Amstelveen

Het laatste plan van Fietsmaatjes Amstelveen voor de komende jaren:
Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Amstelveen 2023-2025 v1.0 03-2023.

Privacy Reglement Fietsmaatjes Amstelveen

Fietsmaatjes Amstelveen zal op een zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens omgaan. Zie het Privacy Reglement Fietsmaatjes Amstelveen v1.2 (02-2021)

Vrijwilligersbeleid en -uitvoering Fietsmaatjes Amstelveen

Fietsmaatjes Amstelveen wil zorgvuldig en op een plezierige wijze met haar vrijwilligers omgaan. Dit is ons vrijwilligersbeleid en de uitvoering daarvan:
Fietsmaatjes Amstelveen Vrijwilligersbeleid en -uitvoering v1.4 (09-2019))

Giften – ANBI verantwoording

Om de ANBI status te behouden is er een publicatieplicht. De verantwoording over 2023 is te lezen in het standaardformulier publicatieplicht anbi algemeen FMA 2023.

Sponsorbeleid Fietsmaatjes Amstelveen

Fietsmaatjes Amstelveen hanteert het volgende sponsorbeleid:
Sponsorbeleid versie-1.2 (02-2021)

Jaarplan

Het jaarplan van 2023 kan opgevraagd worden via info@fietsmaatjesamstelveen.nl