Documenten

Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Amstelveen

Het plan van Fietsmaatjes Amstelveen voor de komende jaren:

Privacy Reglement Fietsmaatjes Amstelveen

Fietsmaatjes Amstelveen zal op een zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens omgaan. Ons privacy reglement:

Vrijwilligersbeleid en -uitvoering Fietsmaatjes Amstelveen

Fietsmaatjes Amstelveen wil zorgvuldig en op een plezierige wijze met haar vrijwilligers omgaan. Dit is ons vrijwilligersbeleid en de uitvoering daarvan:

Sponsorbeleid Fietsmaatjes Amstelveen

Fietsmaatjes Amstelveen hanteert het volgende sponsorbeleid:

Jaarplan 2020

Het jaarplan van 2020 kan opgevraagd worden via info@fietsmaatjesamstelveen.nl

Jaarplan 2019

In dit plan staan de activiteiten van Fietsmaatjes Amstelveen voor 2019